Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

Anne Frank Vrijheidsboom in de gemeente Aalten


De gemeente Aalten is een bijzondere boom rijker. Op 12 juni 2020 is er een zaailing van de oude Anne Frankboom uit de tuin van het Achterhuis, in de gemeente welkom geheten. De Anne Frank Vrijheidsboom staat in een mooi daarvoor aangelegd parkje bij het station in Aalten. Voor de boom is een klein monument gemaakt van de stenen van het Levenslicht van de kunstenaar Daan Roosegaarde, omrand met een citaat uit het dagboek van Anne Frank. 


De boom staat niet alleen symbool voor onze joodse gemeenschappen die wij in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo hadden, maar gedenken ook hen die door het nationaalsocialisme van het leven zijn beroofd. Maar dient vooral ook als waarschuwing waartoe discriminatie en uitsluiting van mensen op basis van religie en afkomst kan leiden. 


Als herinnering aan dit mooie moment heeft onze stichting samen met Melanie Steffens een film gemaakt.

De film is tweetalig in het Nederlands en in het Duits. 


https://www.youtube.com/watch?v=H7wMYio_JMg Kende Anne Frank de familie Prins uit Dinxperlo?


Jazeker! Maurits Prins, geboren in Arnhem in het jaar 1840, zette in Dinxperlo en in het aangrenzende Duitse (toen Pruisische) Suderwick het door zijn vader in Deventer opgerichte bedrijf voort; de 'Deventer Tapijtfabriek Maurits Prins'. Zij zoon Izak, geboren uit zijn tweede huwelijk met Friederika Martha Kalish, ging studeren in Leiden en trouwde later met Hetta (Harriët Martha Prins) de dochter van zijn halfbroer Maximiliaan uit het eerste huwelijk van zijn vader met Juli Lippmann. Uit dit huwelijk werd in 1926 zoon Ralph geboren. Ralph had dus zowel via zijn moeder als via zijn vader een band met Dinxperlo: Maurits was zijn overgrootvader van moeders kant en zijn grootvader van vaders kant.

Hij groeide op in Haarlem en Amsterdam. Aan het begin van de oorlog moest hij van school veranderen, want Joden moesten naar aparte scholen- in zijn geval het Joods Lyceum.

Anne was ondertussen van haar Montessori school verwijderd en kwam daar ook op school. Ralph was drie jaar ouder maar ze kenden elkaar wel. Dat kwam omdat Ralphs hartsvriendinnetje  Juultje Ketellapper ook een vriendin van Anne was. Hij is daardoor ook nog wel eens op Anne's verjaardagspartijtje geweest in de Rivierenbuurt.

In juli 1942 ging Anne in de onderduik en Ralph werd vervolgens geïnterneerd in Barneveld.In september 1943 ging Ralph op transport naar Westerbork. Anne arriveerde de volgende zomer daar ook nadat haar schuilplaats was verraden. Hebben ze elkaar nog gezien in die ene maand nadat Anne in Westerbork was? We weten het niet.

Op 3 september ging Anne op transport naar Auschwitz. Ralph werd een dag later vanuit Westerbork naar Theresienstadt gedeporteerd. In februari 1945 was Ralph een van de 200 Joden die door Heinrich Himmler- die de capitulatie van het Derde Rijk zag aankomen en bij de geallieerden een wit voetje wilde halen-naar Zwitserland gestuurd.

Rond diezelfde maand liet een uitgemergelde Anne (1929-1945) het leven in Bergen-Belsen*.

Ralph (1926-2015) die beeldend kunstenaar werd, heeft haar nog kunnen eren met de boekverzorging van de bundel 'Dichter bij Anne'- Dichters geïnspireerd door Anne Frank (1985).


En zo refereert de Anne Frankboom in de gemeente Aalten niet alleen aan een later beroemd geworden meisje uit het toentertijd verre Amsterdam, maar verwijst de jonge kastanje toch ook naar een concrete band, hoe dun ook, die heeft bestaan tussen Anne en joods Dinxperlo.Auteur: Daniël Prins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Oeuvre Ralph Prins: http://foundationralphprins.com/6/frames-n.htm

*Redactie: Bergen-Belsen was in eerste instantie een oefenplaats voor het Duitse leger. In het voorjaar van 1941 werd het ingericht voor Russische krijgsgevangenen die onder barbaarse omstandigheden gevangen werden gehouden. In 1943 werd het ook een interneringskamp voor politieke gevangenen en Joden. Op 2 december 1944 bevonden zich in het kamp 15.257 gevangen, waaronder Anne en haar zus Margot Frank die vanuit Auschwitz geïnterneerd waren. Vlak voor de bevrijding stroomde het kamp vol met nog meer gevangenen. Op het moment van de bevrijding, 15 april 1945, door de Engelsen bevonden er zich zo'n 60.000 mensen in Bergen-Belsen, waarvan er zo'n 14.000 vlak na de bevrijding van uitputting stierven.


bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen-Belsen