Een mens is  pas vergeten als zijn naam  vergeten is'
 

Doelstelling en beleidsplan


De stichting heeft ten doel: Het laten leggen van Stolpersteine (Struikelstenen) in Dinxperlo door, of naar het idee van Gunter Demnig, voor haar slachtoffers van het nationaalsocialisme in de aanloop naar en ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  


Stolpersteine (struikelstenen) worden vanaf 2000 door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in vele steden en landen terug te vinden. Kleine messing plaatjes van 10 x 10 cm in het trottoir voor de huizen markeren de woonadressen vanwaar bewoners zijn gedeporteerd. Elk plaatje wordt voorzien van naam, geboortedatum, plaats en datum van overlijden. De plaats van overlijden verwijst in de regel naar het concentratiekamp waar het betreffende persoon is vermoord.                              


Via een speciaal daarvoor ingerichte website, zullen zowel de  Holocaust slachtoffers alsmede de plaatselijke oorlogsslachtoffers én hun positie binnen de gemeenschap in bovengenoemde plaatsen beschreven worden. Daarnaast zal de (grensoverschrijdende) oorlogshistorie van Dinxperlo en Suderwick, met name de aanloop naar, de mobilisatie, de oorlogsjaren ’40-’45, de bevrijding en de annexatie overzichtelijk en voor zover mogelijk met beeldmateriaal gedocumenteerd worden.                              

Deze website zal niet alleen een cultuurhistorisch maar ook een educatief doel dienen.  


De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a.binnen genoemd gebied naar genoemde slachtoffers een combinatie van archiefonderzoek te doen, genealogisch onderzoek en contactlegging met getuigen, nabestaanden, overige familie of aanverwanten en het bewerkstelligen van samenwerking met relevante organisaties en gemeenten, grensoverschrijdend. Het gebruik van social media vormt een belangrijk instrument.


b. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  De bestuursleden genereren geen inkomsten vanuit de stichting.


c. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door het stichtingskapitaal, subsidies en donaties, erfstellingen, legaten en schenkingen,  eventuele andere verkrijgingen en baten.